Press release

Preliminär omsättning för mars samt uppdatering av verksamhetsutveckling

Stockholm 2021-04-12

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,3 MSEK för mars månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (0,3 MSEK).

Sammantaget uppgick den preliminära omsättning för Q1 2021 till ca 0,9 MSEK vilket vi ser goda förutsättningar att öka under kommande kvartal. Vidare kommer bolaget maximera nyttan av kompetensen i dotterbolaget Gravel genom att in-house påbörja utveckling av e-handelsförsäljning inom konsumentprodukter. Lansering är beräknad under kvartal två.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.