Press release

Preliminär omsättning för oktober

Stockholm 2021-12-02

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) uppgick till ca 1,6 MSEK för oktober månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,6 MSEK).

//

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.