Press release

Preliminär tilläggsköpeskilling avseende förvärv av Connectio.io

Stockholm 2021-10-12

I samband med förvärvet av Sociallite AB, som äger tillgången Connectio.io, kommunicerade GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) att en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,3 MUSD skulle kunna falla ut. Tilläggsköpeskillingen är baserad på omsättning och rörelseresultat. Kvalificeringstiden för den potentiella tilläggsköpeskillingen är uppdelad på två tidsperioder. Då det redan nu kan slås fast att Connectio.io fortsatt utvecklats positivt utifrån nämnda mätparametrar har en preliminär tilläggsköpeskilling i spannet om 0,75-1,15 MUSD kunnat identifierats för den första tidsperioden. Så fort nu aktuell tilläggsköpeskilling är slutligt fastställd kommer GOGO kommunicera den informationen. 

Det är för GOGO ytterst glädjande att se att Connectio.io fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Bolaget erbjuder idag ett starkt utbud av automatiska optimeringsverktyg för annonsering i sociala medier. Det pågår ett kontinuerligt arbete som syftar till att dels utveckla befintliga produkter och dels utvärdera möjligheterna till att öka bolagets produktbas genom kompletterande produkter till bolagets portfölj av optimeringsverktyg. Bolaget hjälper idag kunder världen över att öka sin tillväxt och synlighet, och målsättningen är givetvis att steg för steg bli än vassare och framgångsrikare genom att tillhandahålla marknaden ett produktutbud i världsklass.

//

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.