Press release

Publicering av årsredovisning i Sociallite US AB 2022

Stockholm 2023-04-05

Se bilaga för årsredovisning 2022.

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Årsredovisning 2022

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.