Press release

Publicering av årsredovisning i Sociallite US AB 2023

Stockholm 2024-04-25

Se bilaga för årsredovisning 2023.

//

För mer information,
TF VD, Göran Gylesjö
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner rapporten här

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.