Press release

Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2021-06-10

Den riktade emissionen (övertilldelningsemissionen) som beslutades av styrelsen 2021-05-20 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 23 958 753,75 kr och totalt antal aktier uppgår till 17 747 225.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.