Press release

Riktad nyemission och nedsättning av aktiekapital registrerad i Sociallite US AB

Stockholm 2023-03-20

Den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 2022-12-16 har registrerats av Bolagsverket. Beslutet om emissionen förutsatte även en nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, vilket nu också registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att antalet aktier i bolaget ökas med 153 406 455 aktier och totalt inbringade emissionen 46 021 936,50 kr.

Bolaget har nu totalt 230 480 278 aktier och ett aktiekapital om 23 048 027,80 kr.

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.