Press release

Riktad nyemission registrerad i Sociallite US AB

Stockholm 2023-10-20

Den riktade nyemission som kommunicerdes och beslutades om den 2023-10-03 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att antalet aktier i bolaget ökas med 616 361 aktier och totalt inbringade emissionen 6 163 610 kr. Aktierna tecknades till kursen 10 kr per aktie.

Bolaget har nu totalt 2 921 981 aktier och ett aktiekapital om 29 219 807,80 kr.

//

För mer information,

TF VD, Göran Gylesjö

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.