Press release

Sociallite exekverar på utlagd tillväxtstrategi och tar upp en kreditfacilitet

Stockholm 2022-05-04

Sociallite har idag fattat beslut om att uppta en kreditfacilitet från Modelio Equity AB och Gerhard Dal. Faciliteten uppgår till högst 2,0 MSEK och löper fram till 2022-12-31 med månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 5% av kreditramen. Bolaget avser att initialt nyttja 1 MSEK. 

Detta initiativ skapar möjligheter för Sociallite att exekvera på sin tillväxtstrategi genom att förbättra och utveckla hela organisationen och dess gemensamma kunderbjudande.

Som VD för Sociallite ser jag fram emot att berätta mer om hur bolaget utvecklas och hur vi uppnår nya framgångar.

//

För mer information, 

VD, Patrik Axelsson

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.