Press release

Sociallite US AB tar upp ett lån om 0,75 MSEK och omförhandlar befintligt lån

Stockholm 2023-08-24


Sociallite har idag fattat beslut om att uppta ett lån från Buntel AB och Lubrica Equity AB. Lånet uppgår till 0,75 MSEK och löper fram till 2023-12-31 med månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 8% av lånet.

Detta initiativ skapar mer rörelsekapital för Sociallite att exekvera på sin tillväxtstrategi.

Samtidigt omförhandlas även befintligt lån om cirka 20 MSEK från Buntel AB och Lubrica Equity AB. 
Det befintliga lånet löper nu fram till 2023-12-31 med en månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 8% av lånet.

Till säkerhet för de lån som lämnats har Sociallite ställt pant i form av samtliga aktier i de dotterbolag som koncernen innehar.


//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.