Press release

Sociallite US AB tar upp ett lån om 1 msek

Stockholm 2023-04-20

Sociallite har idag fattat beslut om att uppta ett lån från Buntel AB och Lubrica Equity AB. Lånet uppgår till 1,0 MSEK och löper fram till 2023-06-15 med månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 5% av lånet.

Detta initiativ skapar mer rörelsekapital för Sociallite att exekvera på sin tillväxtstrategi. Som tidigare kommunicerat så sonderar vi intensivt terrängen efter förvärv och ser samtidigt över möjligheterna att avyttra tillgångar som inte helt passar in i vår leveransmodell. Detta går i linje med vår strategi, att anpassa vårt erbjudande där vi är starka, eller ser potential att bli starka för att uppnå en mer effektiv och lönsam affärsmodell samt renodla verksamheten.


//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.