Press release

Sociallite US slutför förvärvet av Happ Media AB (GVO Media)

Stockholm 2024-01-16

Sociallite US AB har idag tillträtt samtliga aktier i Happ Media AB (”GVO Media”) för en köpeskilling om 200 TSEK som erläggs med aktier i Sociallite US. Pris per aktie är 2,26 SEK. Därtill kan en tilläggsköpeskilling (betalas i aktier) baserad på säljutveckling utgå årsvis under 3 år. Genom förvärvet stärker vi den gemensamma positionen på marknaden och skapar förutsättning för starkare tillväxt.

GVO Media är en digital marknadsbyrå som framför allt erbjuder SEO, webbproduktion och Google Ad-tjänster. De två grundarna, Hampus och Petter, kommer att fortsätta inom bolaget och inta roller inom tillväxt och försäljning. GVO Media har idag ca 10 aktiva kunder som motsvarar en omsättning om ca 500 TSEK på årsbasis. Dessa kunder kommer i sin helhet levereras av Sociallites befintliga leveranskapacitet. Verksamheten ligger i linje med Sociallites nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi. GVO media kommer främst att bidra med arbete inom organisk tillväxt och säljresurser.

VD Kommentar

”Vi är mycket glada över samgåendet med GVO Media. Vi har fått en väldigt god bild av de två ägarna som är två hårt arbetande erfarna säljare. Samgåendet kommer utgöra en mycket bra start på vår säljsatsning för 2024” – TF VD, Göran Gylesjö

Säljarnas kommentar

“Detta är ett steg i rätt riktning för oss. Vi ser verkligen fram emot att komma in i ett större sammanhang där vi kan bidra med vår erfarenhet av sälj och marknad. Tillsammans med resurser och leverans från Sociallite ser vi att vi har bra förutsättningar för att skapa bra, lönsamma och långsiktiga affärer” – Petter Paulsson och Hampus Rosencranz 

//
För mer information,
TF VD, Göran Gylesjö
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.