Press release

Sociallite US slutför förvärvet av High End Media AB

Stockholm 2024-02-01

Sociallite US AB har idag tillträtt samtliga aktier i High End Media AB för en köpeskilling om 4 000 000 SEK. Betalningen erläggs i två delar, en del med aktier i Sociallite US motsvarande 2 000 000 SEK och en del kontant om 2 000 000 SEK. Pris per aktie är 2,15 SEK. Därtill kan en tilläggsköpeskilling om max 1 000 000 SEK baserad på säljutveckling 2024 utbetalas. Tilläggsköpeskillingen erläggs i sin helhet i aktier i Sociallite US. Utspädning för initial köpeskilling uppgår till ca 31 %. I samband med affären upptar bolaget ett lån från ägarna Buntel och Lubrica om 2,5 MSEK för att finansiera den kontanta delen. Genom förvärvet stärker vi den gemensamma positionen på marknaden och skapar förutsättning för bättre utbud, högre lönsamhet och starkare tillväxt.

High End Media är en digital marknadsbyrå som framför allt erbjuder SEO, webbproduktion och Google Ads-tjänster. High End Media har ca 100 aktiva kunder med en omsättning om ca 5,3 MSEK och ett resultat om ca 350 TSEK. Dess verksamhet ligger i linje med Sociallites nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi varför det finns tydliga synergieffekter inom framför allt SEO-tjänsterna där det med gemensamma krafter går att effektivisera produktionen och i högre grad automatisera tjänsterna. Säljarna (som är tre till antalet) kommer samtliga att fortsätta inom bolaget och bidra med sin långa erfarenhet inom digital marknadsföring.

VD Kommentar

”Vi är mycket glada över samgåendet med High End Media. Vi har under längre tid samarbetat med bolaget där vi fått en väldigt god bild av dess verksamhet. Säljarna samt personal besitter lång och gedigen kunskap inom digital marknadsföring samt tekniklösningar inom området. Samgåendet kommer utgöra ett mycket bra komplement till vårt tidigare förvärv av Happ Media samt vår nuvarande verksamhet med målbilden att vara den ledande aktören på den svenska marknaden för kvalitativa SEO tjänster och leverera ett utbud av tillhörande tjänster som gör oss till en one stop shop för små och medelstora företag. Ser fram emot fortsatt tillväxt både organiskt samt genom strategiska förvärv” – TF VD, Göran Gylesjö

Säljarnas kommentar

High End Media Group AB och Sociallite US känns som en perfekt matchning där vi kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. High End Media har länge byggt på en plattform för att kunna automatisera och effektivisera leverans av digitala marknadsföringstjänster och får nu ett större antal kunder att använda plattformen på. Det känns väldigt spännande att vara med på Socialite US tillväxtresa där våra respektive kompetenser stöttar varandra på ett utmärkt sätt” – Tomas Axelsson

//
För mer information,
TF VD, Göran Gylesjö
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.