Press release

Sociallite US tecknar LOI avseende bolagsförvärv

Stockholm 2023-11-20

Sociallite har ingått ett Letter of Intent med avsikt att förvärva GVO Media (Happ Media AB), ett svenskt bolag verksamt inom digital marknadsföring, för en preliminär initial köpeskilling om 200 TSEK som betalas med aktier i Sociallite (“Målbolaget”). Därtill kan en tilläggsköpeskilling (betalas i aktier) baserad på säljutveckling utgå årsvis under 3 år.

Målbolaget

Målbolaget är en digital marknadsbyrå som framför allt erbjuder SEO, webbproduktion och Google Ad-tjänster. Parternas målbild är att Säljarna (som är två till antalet) kommer att fortsätta inom Målbolaget och inta roller inom tillväxt och försäljning. Målbolaget har ca 10 aktiva kunder och dess verksamhet ligger i linje med Köparens nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi. Målbolaget kommer främst att bidra med arbete inom organisk tillväxt och säljresurser.

VD Kommentar

“Jag vill belysa att vi är i ett tidigt stadie i förhandlingarna, detta LOI öppnar upp för oss att kunna genomföra en ordentligt dd-process och säkerställa att bolaget har de spetsegenskaper inom försäljning som vi tror vi har identifierat och som vi söker efter. Vi har fått en väldigt god bild av de två ägarna som är två hårt arbetande erfarna säljare. Vi tror att det kan utgöra en mycket bra start på vår säljsatsning”- TF VD,  Göran Gylesjö

Sociallite kommer nu inleda en sedvanlig due diligence-process och målsättningen är att slutföra affären innan fjärde kvartalets slut.

Processen med det tidigare kommunicerade potentiella förvärvet av High End Media Group fortlöper. Ambitionen är fortsatt att slutföra affären under kvartal 4.

//
För mer information,
TF VD, Göran Gylesjö
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.