Press release

Sociallite US tecknar LOI avseende bolagsförvärv

Stockholm 2023-05-04


Sociallite har ingått ett Letter of Intent med avsikt att förvärva High End Media Group AB, ett svenskt bolag verksamt inom digital marknadsföring, för en preliminär initial köpeskilling om 4 MSEK, varav hälften betalas kontant och hälften betalas med aktier i Sociallite (“Målbolaget”). Därtill kan en tilläggsköpeskilling om preliminärt 1 MSEK utges till säljarna förutsatt att vissa parametrar kopplade till försäljningen uppfylls.

Målbolaget
Målbolaget är en digital marknadsbyrå som framför allt erbjuder SEO, webbproduktion och Google Ad-tjänster. Parternas målbild är att Säljarna (som är tre till antalet) kommer samtliga att fortsätta inom Målbolaget samt på sikt inta nyckelroller inom Sociallite-koncernen inom teknik, försäljning och projektledning. Målbolaget har ca 40 aktiva kunder och dess verksamhet ligger i linje med Köparens nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi varför det finns tydliga synergieffekter inom framför allt SEO-tjänsterna där det med gemensamma krafter går att effektivisera produktionen och i högre grad automatisera tjänsterna. Målbolaget kommer fortsatt att drivas som en egen enhet med befintliga resurser. Självklart kommer vi stärka vårt redan befintliga samarbete och exekvera på de effektiviseringar som gynnar båda Parter.   
Målet är att på sikt integrera Målbolaget in i Köparens befintliga struktur vilket är helt i linje med framtagen strategi.

VD Kommentar
“Jag vill belysa att vi är i ett tidigt stadie i förhandlingarna, detta LOI öppnar upp för oss att kunna genomföra en ordentligt dd-process och säkerställa att bolaget har de spetsegenskaper som vi tror vi har identifierat och som vi söker efter. Vi har fått en väldigt god bild av företaget och dess kultur och affär. Vi tror att det kan utgöra ett mycket nyttigt komplement till våra befintliga verksamheter där vi sinsemellan kan stötta upp varandra till nya nivåer”- VD,  Patrik Axelsson

Sociallite kommer nu inleda en sedvanlig due diligence-process och målsättningen är att slutföra affären innan andra kvartalets slut.

För mer information:
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.