Press release

Styrelsen i Sociallite US AB (Publ) beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Stockholm, 2023-08-14

På årsstämman i Sociallite US AB (Publ) (“Bolaget”) den 16 maj 2023 beslutades det om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 1:100, vilket innebär att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen. Bolagsverket har registrerat dessa beslut och styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 17 augusti 2023.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen. Genom sammanläggningen minskar antalet aktier i Bolaget och efter sammanläggningen kommer antalet aktier att uppgå till 2 304 803. En av Bolagets större aktieägare har åtagit sig att skjuta till utjämningsaktier till de aktieägare som inte har ett innehav jämnt delbart med 100.

Till följd av sammanläggningen kommer Bolagets aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 16 augusti handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0020824373

Tidplan
Följande tidplan gäller för sammanläggningen.

DatumÅtgärd
15 augustiSista dagen för handel i Bolagets aktie innan sammanläggningen.
16 augustiFörsta dag för handel i Bolagets aktie efter sammanläggning. Från ochmed detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen.
17 augustiAvstämningsdag för sammanläggningen.
21 augustiDagen då det nya antalet aktier som erhålls genom sammanläggningenberäknas registreras på VP-konton.


//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.