Press release

Uppdatering avseende fullständiga förslag till styrelse och arvoden inför årsstämman

Stockholm 2022-05-06

Fullständiga förslag till styrelse och arvoden kommer att presenteras senast på årsstämman den 20 maj 2022.

För mer information:
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.