Press release

Uppdatering kring tvist om påstådd anställning

ONS, NOV 11, 2020 11:31 CET

Stockholm 2020-11-11

Under 2019 mottog GOGO Lead Tech AB (“GOGO eller bolaget”) en stämning, beskriven i noteringsmemorandumet som publicerades 2019-12-02, avseende ersättning för påstådd anställning i bolaget. 

Bolagets bedömning har under hela processen varit att stämningen saknat grund. Tvisten har nu förlikats i Stockholms Tingsrätt genom dom med innebörden att ingen ersättning utges till käranden och att parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i fråga är slutligt reglerade.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.