Press release

VD-uppdatering

Stockholm 2021-10-27

Arbetet på GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) fortsätter i högt tempo. Vi utvecklar vår affär och nyttjar de synergier vi idag har mellan våra bolag. Ett steg i detta arbete är att två av våra dotterbolag Gravel Sweden och Connectio.io nu inleder ett fördjupat samarbete i vilket Gravel Sweden kommer ansvara för Connectio.io’s globala marknadsföring. Detta kommer leda till både ökade  intäkts- samt kostnadssynergier mellan bolagen och gynna gruppen i sin helhet. 

Sedan starten har vi haft en tydlig strategi, att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom vårt affärsområde med en klar ambition att växa. Vi kan konstatera att vi vuxit rejält sedan noteringen av bolaget för snart två år sedan. Vi har gått ifrån att bestå av enbart en tillgång i form av OGI till att ha totalt fyra dotterbolag och sammanlagt 14 plattformar där vi idag erbjuder ett brett sortiment av produkter till våra kunder för att generera leads världen över. 

Den preliminära omsättningen för kvartal tre uppgår till ca 6,9 MSEK vilket kan jämföras med samma period föregående år när den uppgick till ca (1 MSEK). Även om vi nått vår första destination på den tillväxtresa vi befinner oss i med vårt senaste förvärv av Sociallite AB med tillgången Connectio.io, så är vi långt ifrån klara. Arbetet med att sondera marknaden efter nya förvärv pågår dagligen och DD-processerna är fortfarande igång avseende tidigare kommunicerade avsiktsförklaringar och jag avser att uppdatera i ärendet så fort det finns något ytterligare att kommunicera.

//

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.