Press release

VD-uppdatering

Stockholm 2022-05-05
 

Snart har det gått en månad sedan jag tillträdde som VD för Sociallite US AB. Det har varit en intensiv period för att lära känna medarbetarna och försöka förstå vad som fungerar bra, vad vi behöver förändra och vad vi behöver fokusera extra på. Jag har även fått möjligheten att träffa några av våra kunder, vilket varit lärorikt och gett bra förutsättningar för hur vi ska arbeta framåt.
   
Min ambition är att vi ska bygga ett företag, få ihop våra olika bolag till affärsområden och på så sätt kunna erbjuda alla våra kunder ett mer komplett utbud av tjänster och produkter som skapar mervärde för kunderna. Vidare vill jag skapa goda förutsättningar med att centralisera olika funktioner som underbygger våra affärsområden på bästa sätt.
Vi har redan börjat möblera om lite i personalstyrkan för att stärka gruppens struktur och integration med varandra, detta gynnar både möjlighet till korsförsäljning och individens möjlighet till utveckling. Jag är imponerad över att detta mottagits så väl bland medarbetarna där jag ser att alla vill och är med på att bygga vår grupp som ett lag.

Som en del av strategiarbetet tittar jag även på att stärka upp teamet, framför allt inom ekonomi där jag ser att vi kan effektivisera kostnadsmassan och förfina marginalerna. Genom detta skapar vi även bra förutsättningar för en enklare rapportering och uppföljning av våra gemensamma tillgångar.

Parallellt med detta ser vi även över hur sälj och marknad ska arbeta som en gemensam enhet för att skapa synergier och en mer tydlig tillväxtmotor för hela gruppen.

Under förra veckan valde jag att avsluta kontraktet för kontoret i Stockholm, dels för att sänka kostnaderna och dels för att jag vill hitta en ny bas där alla Stockholms-enheter får möjligheten att sitta tillsammans och arbeta mer agilt. Vi kikar nu på flera intressanta alternativ som jag är övertygad om kommer att skapa både bra energier och lagmoral.

Nu gasar vi på och kör full fart framåt!

//

För mer information, 

VD, Patrik Axelsson

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.