Press release

VD uppdatering hösten 2022

Stockholm 2022-10-20

Vi kan nu meddela att vi har våra stödfunktioner på plats, en förnyad organisation och våra effektiviseringar har börjat ge resultat. Det känns skönt att vi nu kan lägga allt fokus på att arbeta framåt och inleda nästa fas i den gemensamma gruppen. Detta innebär bland annat fullt fokus på organisk tillväxt samt att aktivt sondera terrängen efter passande förvärv och samarbeten.

Trots att vi har genomgått en del större förändringar, så upplever jag att vi nu står enade och har samma värderingar i vårt framtida arbete.

Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Vi arbetar nu med att verkställa de sista detaljerna som är viktiga för att skapa tydlighet, trygghet och samhörighet. Målbilden är en gemensam vision om hur vi ska arbeta framåt och vad som är viktigt för oss som ett gemensamt företag.

Vi har sett över organisationen och skapat nya rollbeskrivningar, som lagt en grund för vidare arbete med att förtydliga alla medarbetares roller. Utöver detta, arbetar vi med att sätta upp KPI:er som hjälper oss att mäta våra framgångar på ett meningsfullt sätt.

Vi fortsätter nu arbetet med att bygga en stark och gemensam sälj-/ marknadsfunktion, där vi kan erbjuda ett bättre och bredare utbud av tjänster än tidigare. Detta är ett omfattande arbete och inkluderar både att se över lönsamheten och hur vi ska paketera tjänsterna. Parallellt uppdaterar vi oss i kundresan för att säkerställa att vi bidrar med rätt värde i rätt tillfälle, samt ser över vårt målsegment så att vi arbetar med rätt förutsättningar.

Den nya säljavdelningen kommer nu mer tydligt att arbeta med befintlig kund (Customer Success) samt nya kunder (Business Developer) då arbetssätt skiljer sig markant och kundens behov ser annorlunda ut genom ekosystemet.

Vidare arbetar vi med vår verksamhetsplan för 2023, där vi tittar på våra styrkor och svagheter, som lägger grund för vilka actions som ska prioriteras. Vi kommer även att skapa en plan med en längre horisont (3 år) för att inleda ett mer långsiktigt arbetssätt.

Gällande Connectio.io, vår Facebook annonseringsplattform, så kämpar vi att vända den negativa trenden som bolaget hamnade i efter att den tidigare ägaren och andra nyckelpersoner valde att avsluta sitt arbete i företaget under senare delen av 2021. Vi har under hösten gjort förändringar i organisationen och har nu skiftat fokus från teknikdrivet till säljdrivet. Vi arbetar med att identifiera tidigare kundmönster och intäktsströmmar för att på bästa sätt dra lärdom av tidigare strategier samtidigt som vi tittar på ny sätt att vinna kunder.

Som tidigare kommunicerat så är det givetvis glädjande att vi tillsammans med huvudägarna är överens om nya villkor för tidigare upptagna lån, där vi nu har nollränta på våra lån (61 MSEK av totalt 62 MSEK), samt förlängt förfallodatumet.

//

För mer information,

VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.