Press release

VD-uppdatering om de två senaste förvärven

Stockholm 2022-03-11

Det nya året har startat i högt tempo och vi har under årets två första månader genomfört ytterligare två förvärv i form av Torget Updated Sweden och Hostingdata.co.uk. Arbetet pågår för fullt med att integrera tillgångarna inom gruppen där vi ser många synergier, dels organisatoriska möjligheter, korsförsäljning samt kostnadssynergier. Vi har vuxit rejält senaste året och vi arbetar intensivt med att sätta en gemensam strategi och struktur för hela koncernen för att kunna maximera vårt kunderbjudande. Vi hjälper idag tusentals kunder världen över att öka deras försäljning genom våra produkter och tjänster.

Torget Updated Sweden har idag en användarbas på ca 1500 kunder där de erbjuder helhetslösningar inom online-marknadsföring med fokus på närvaro och ökade affärer online. Torget Updated Sweden arbetar emot att bli en SaaS leverantör av sina tjänster och produkter, detta för att skapa effektivare produkter som på sikt kommer skapa större kundvärde. I kombination med Connectio och Gravel Sweden, kan vi idag som grupp erbjuda ett väsentligt mycket bredare erbjudande till våra befintliga och nya kunder.

Hostingdata.co.uk är en leadgenererings-plattform inom segmenet Hosting, likt våra andra plattformar ukwebhostreview.com och top10-websitehosting.co.uk. Hostingdata.co.uk genererar idag leads över hela världen, med primärt fokus mot UK. Vi ser stor utvecklingspotential i plattformen och har sedan tillträdet jobbat med optimering av sökord, innehåll, hastighet och länkar samt ytterligare innehåll som vi kommer att fortsätta producera på daglig basis för att ytterligare öka intäkterna och trafiken. Från den 17 februari till och med 10 mars har trafiken ökat med ca 47%, från 12 339 st besökare mellan perioden 26 januari till 16 februari 2022 till 18 126 st besökare.

Sammantaget består Sociallite Us idag av en gedigen portfölj av digitala marknadsföringslösningar online och möjliggör ett brett produktutbud över flertalet plattformar. Den nuvarande produktportföljen möjliggör en ökad konkurrenskraft i koncernens produkterbjudande på grund av korsförsäljning- och synergieffekter mellan koncernens varumärken. Vi utvärderar regelbundet samtliga av våra plattformar och bolag för att utvecklas på bästa sätt.

//

För mer information: 

VD, Christian Kronegård 

ir@sociallite.us

08-41001092 

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.