Press release

VD-uppdatering

Stockholm 2021-09-22

Arbetet på GOGO pågår i full fart och det är med stor entusiasm vi fortsätter att utveckla vår affär. Vi fortsätter på inslagen bana att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom leadgenerering och digitala produkter med en tydlig ambition om att växa. 

Vår strategi har sedan starten varit att driva bolaget framåt med en tydlig förvärvsagenda. Jag känner nu genom vårt hårda arbete samt våra genomförda förvärv att vi nått vår första destination på den tillväxtresa vi befinner oss i. Med vårt senaste förvärv av Connectio.io har vi även adderat ytterligare massa till vår portfölj. Vi har nu utökat våra antal varumärken, alla med samma ambition att växa både lokalt och internationellt. Detta ger oss stärkta förutsättningar att skapa fortsatt tillväxt i våra produkter samtidigt som möjligheterna för ytterligare synergier inom gruppen ökar. Det ska dock poängteras att detta endast är början på den resa vi initierat och jag ser med stor entusiasm fram emot att fortsätta utveckla och investera i våra varumärken samt konstant utvärdera möjligheter till att komplettera vår portfölj av varumärken och bolag inom leadgenerering och digitala produkter.

Parallellt med vårt operativa arbete i våra tillgångar pågår due-diligence arbetet för fullt avseende tidigare kommunicerade avsiktsförklaringar och jag avser att uppdatera i ärendet så fort det finns något ytterligare att kommunicera.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.