Press release

Verksamhetsuppdatering och preliminära omsättning april 2023

Stockholm 2023-06-16

Den preliminära omsättningen för april ökade med 0,1 MSEK till 1,3 MSEK (1,2) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det är glädjande att vi totalt i gruppen ökar omsättningen något jämfört med samma period föregående år. Detta trots att affärsområdet Connectio (Facebook annonseringsplattformen) belastas med högt kundbortfall (churn) och där omsättningen för april halverats jämfört med perioden föregående år.

Vi arbetar hårt med åtgärder för att öka omsättningen och lönsamheten i Connectio.
Under juni lanserar vi en ny produkt, https://kaisa.ai/ som är en AI baserad innehållsmotor som förenklar skapandet av annonser framförallt inom Facebook. Denna produkt är ett komplement till nuvarande tjänsteportfölj och kommer i början marknadsföras mot befintliga kunder och upparbetade leads som finns i plattformen.

Sociallite ME har under perioden fått in nya kunder som går i linje med det målsegment vi utarbetat, dvs något större kunder inom framför allt SEO och tillhörande tjänster. Vi arbetar även vidare med flera olika samarbeten som ska främja tillväxten organiskt.

Processen avseende det potentiella förvärvet av High End Media Group som tidigare kommunicerats är pågående och ambitionen är fortsatt, om parterna kommer överens, att slutföra affären under sommaren. 


Sociallite US har lång erfarenhet inom SEO, leadsgenerering och hosting och har god förståelse för kundernas behov i form service, tjänster och vikten av digital närvaro. Den pågående renodlingen av verksamheten kommer att följas upp av fler kraftfulla steg, genom utveckling av såväl vår tekniska plattform som nya tjänster och förvärv av bolag inom vårt segment.

Målet är att vara den ledande aktören på den svenska marknaden för kvalitativa SEO tjänster och leverera ett utbud av tillhörande tjänster som gör oss till en one stop shop för små och medelstora företag.

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.