Press release

Verksamhetsuppdatering och preliminära omsättning maj 2023

Stockholm 2023-07-26

Den preliminära omsättningen för maj är 1,3 MSEK (1,5) I jämförelse med motsvarande period föregående år så minskade omsättningen med 0,2 MSEK. Minskningen är kopplad till affärsområdet Connectio (Facebook annonseringsplattformen). 

Vi arbetar fokuserat med åtgärder för att öka kundtillväxten inom alla våra affärsområden och har under perioden vunnit flera nya affärer, framför allt inom SEO, Sociala medier och hemsidor.
Vi har i Q2 gjort strukturella förändringar även inom Connectio vilket innebär en kostnadsbesparing om ca 0,1 msek/mån från och med september.   

Processen med det potentiella förvärvet av High End Media Group fortlöper, dock med en mindre försening då vi hamnat i semestertider. Ambitionen är nu att slutföra affären under augusti månad. Styrelsen och ledningen arbetar parallellt med kapitalanskaffning för att finansiera framtida förvärv och bolaget framåt. 

Vi fortsätter arbetet med att sondera terrängen efter andra potentiella förvärv och har flera intressanta företag som bearbetas och som ingår i bolagets tidigare kommunicerade förvärvsstrategi.

//

För mer information, 
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.