Press release

Verksamhetsuppdatering

TIS, MAR 17, 2020 13:48 CET

Stockholm 2020-03-17

Första kvartalet för 2020 börjar gå mot sitt slut. Under första kvartalet har vi genomfört ett förvärv av en brittisk tillgång inom leadgenerering med historisk god tillväxt och lönsamhet, verksamma inom web hosting, vi har fortsatt fokuserat på utveckling av befintliga plattformar samt stärkt balansräkningen i form av en riktad kvittningsemission på ca 2,1 MSEK. Det är oroliga tider världen över och vi arbetar hårdare än någonsin för att bibehålla fortsatt positiv utveckling av våra plattformar. Hittills har vi inte noterat någon märkbar negativ effekt av COVID-19 gällande trafik på våra plattformar. Något vi moniterar regelbundet. Vi är idag en slimmad organisation med en heltidsanställd samt de konsulter som arbetar nära bolaget. Det ger oss flexibilitet i både upp- och nedgångar på marknaden och vi kan på ett bra sätt anpassa oss till de rekommendationer som ges av myndigheter. Då all vår verksamhet bedrivs online är vi inte lika utsatta som andra vilket medför att vi kan jobba på som vanligt i nuläget.

Totalt ökade antal användare av den brittiska tillgången med 155,55 % under de senaste 30 dagarna jämfört med samma period 2019 och antalet nya användare ökade med 154,53 %.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.