Category: Financial Reports

Publicering av årsredovisning i Sociallite US AB 2023

Stockholm 2024-04-25 Se bilaga för årsredovisning 2023. // För mer information,TF VD, Göran Gylesjöir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Ladda ner rapporten här

Bokslutskommuniké 2023

Stockholm 2024-02-20 (Se bilaga för fullständig rapport) Summerat kommer Sociallite ur 2023 som ett starkare bolag. Som vi skrivit om tidigare så har året inneburit många positiva förändringar vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar. Bolaget har skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk tillväxt […]

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

Stockholm 2023-11-21 (Se bilaga för fullständig rapport) Med de positiva förändringar som bolaget gått igenom det senaste året vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar har bolaget skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk försäljning samt förvärv av mindre selektiva förvärv. Fokus ligger på att […]

Delårsrapport andra kvartalet 2023

Stockholm 2023-08-22(Se bilaga för fullständig rapport) Vi har nu avslutat årets andra kvartal som varit en händelserikt period där vi fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamhet samt fokus på säljdrivna aktiviteter. För andra kvartalet 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 3,9 MSEK (4,1 MSEK) med ett EBITDA-resultat om cirka  -1,3 […]

Delårsrapport första kvartalet 2023

Stockholm 2023-05-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Årets första kvartal är nu avklarat och vi fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten för att uppnå bättre lönsamhet och mer nytta till kunderna. Detta arbete fokuseras kring högre automation och minskade konsult och personalkostnader. Jag är imponerad över att organisationen parallellt arbetar med effektiviseringar och samtidigt bygger […]

Publicering av årsredovisning i Sociallite US AB 2022

Stockholm 2023-04-05 Se bilaga för årsredovisning 2022. // För mer information,VD, Patrik Axelssonir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Årsredovisning 2022

Bokslutskommuniké 2022

Stockholm 2023-02-28 (Se bilaga för fullständig rapport) Helåret 2022 är nu avklarat och det har till stor del karaktäriserats som ett städår. Vi har rensat bort, optimerat och byggt struktur. Stora förändringar och hårt arbete som resulterat i en ny bottenplatta att stå på och utveckla bolaget framåt. Jag är tacksam och stolt över de […]

Rättelse; Delårsrapport tredje kvartalet 2022

MAR etiketten saknades i den tidigare bifogade rapporten. Ny bilaga finns bifogad här. Stockholm 2022-11-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Bolaget har i denna […]

Delårsrapport andra kvartalet 2022

Stockholm 2022-08-26 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet som initierades i början av kvartalet av den nya ledningen, med att bygga ett gemensamt bolag, har börjat visa resultat i våra siffror. Konsolidering och nyttjande av synergier mellan våra bolag har inneburit både ökade intäkter och en förbättrad lönsamhet. Omsättningen ökade med ca 168 procent jämfört […]

Delårsrapport första kvartalet 2022

Stockholm 2022-05-25 (Se bilaga för fullständig rapport)  Nu är årets första kvartal avslutat och det har varit ett omtumlande kvartal i och med Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som Sverige återgått till ett mer normaliserat läge efter pandemin. Första kvartalet har varit händelserikt där vi genomfört ytterligare två strategiska förvärv, av Torget Updated Sweden och Hostingdata.co.uk. […]