Category: Financial Reports

Delårsrapport tre 2021

Stockholm 2021-11-26 (Bilagt finns fullständig rapport) Vi har nu avslutat årets tredje kvartal och vi kan konstatera att det blev ett starkt kvartal för GOGO Lead Tech. Vi redovisar en omsättning om 7,2 MSEK (1 MSEK) med ett EBITDA-resultat som uppgick till 1,6 MSEK (0 MSEK). Tillväxten ökade under perioden med ca. 608% jämfört med […]

Delårsrapport två 2021

Stockholm 2021-08-27 Vi har nu avslutat årets andra kvartal vilket har varit mycket händelserikt. Vi har under perioden bl.a ingått avtal om förvärv av Connectio.io samt genomfört en lyckad företrädesemission som övertecknades kraftigt. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att intresset för GOGO Lead Tech är stort och att vi exekverar på inslagen […]

Delårsrapport ett 2021

Stockholm 2021-05-28 Årets första kvartal är nu avslutat och det har varit en händelserik period. Under perioden har vi fortsatt anpassa vårt arbete efter de rådande förhållanden som COVID-19 medför. Dag för dag känner vi att vi äntligen går mot ljusare tider och ett mer öppet samhälle igen. Vi har jobbat hårt med nykundsbearbetning under […]

Publicering av årsredovisning

Stockholm 2021-04-27 Se bilaga för årsredovisning 2020. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-41001092 www.sociallite.us GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Bolslutskommunike 2020

(Fullständig rapport ligger bilagd) GOGO Lead Tech har har nu genomfört 2020 vilket varit ett minst sagt händelserikt år. Vi har precis som de flesta andra fått anpassa oss efter de rådande förhållandena för att skapa fungerande arbetsmetoder för att fortsatt kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet. Självklart har COVID-pandemin inneburit utmaningar för oss […]

Delårsrapport tre 2020

Flerårsöversikt koncernen (msek) Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Helår 2019 Totala intäkter 1,0 0,2 2,6 0,6 0,6 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA 0 -0,4 0 -0,6 -1,5 Balansomslutning 13,9 1,6 13,9 1,6 1,5 Resultat per aktie (sek) -0,31 -0,20 -0,31 -0,57 -1,19 Flerårsöversikt koncernen (msek) Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 […]

Delårsrapport två 2020

FRE, AUG 21, 2020 08:48 CET (Fullständig rapport finns bilagd)Stockholm 2020-08-21 Årets andra kvartal är nu slut och vi gör ett fortsatt starkt kvartal. Vi som många andra har fått känna av konsekvenserna av Covid-19 på ett eller annat sätt. Under perioden har vi fått arbeta hårdare än någonsin för att fortsätta den positiva utveckling […]

Delårsrapport ett 2020

FRE, MAJ 08, 2020 08:54 CET Stockholm 2020-05-08 (Fullständig rapport finns bilagd) Årets första kvartal är slut och det har varit långt bättre än vårt kvartalet ett 2019 men även klart mer framgångsrikt än jag vågat hoppas på, men detta är bara början på min resa som VD för GOGO, jag tittar kontinuerligt på mina […]

Publicering av årsredovisning

TIS, MAJ 26, 2020 15:28 CET Stockholm 2020-05-26 Se bilaga för årsredovisning 2019.  För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-463 80 80 www.sociallite.us GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Bokslutskommunike 2019

ONS, FEB 19, 2020 08:51 CET Stockholm 2020-02-19 (Fullständig rapport finns bilagd) 2019 har varit ett händelserikt och spännande år för GOGO Lead Tech (“Bolaget eller GOGO”). Vi har under det gångna året valt att fokusera på att bygga Bolagets fundament för att skapa de bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas.  I januari förvärvade Bolaget Online […]