Category: Financial Reports

Publicering av årsredovisning – komplettering

Stockholm 2022-04-27 Se bilaga för årsredovisning 2021. I tidigare pressmeddelande kom inte årsredovisningen med. // För mer information:  VD, Patrik Axelsson ir@sociallite.us www.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Ladda ner årsredovisningen här

Bokslutskommunike 2021

Stockholm 2022-02-28 Helåret 2021 är nu avklarat och det är med stolthet jag blickar tillbaka på det gångna året. Vi har fortsatt arbetat hårt med utvecklingen av våra tillgångar samtidigt som vi fortsätter att addera nya bolag till vår portfölj. För helåret 2021 redovisar vi en omsättning om ca. 13.9 MSEK med ett EBITDA-resultat på […]

Delårsrapport tre 2021

Stockholm 2021-11-26 (Bilagt finns fullständig rapport) Vi har nu avslutat årets tredje kvartal och vi kan konstatera att det blev ett starkt kvartal för GOGO Lead Tech. Vi redovisar en omsättning om 7,2 MSEK (1 MSEK) med ett EBITDA-resultat som uppgick till 1,6 MSEK (0 MSEK). Tillväxten ökade under perioden med ca. 608% jämfört med […]

Delårsrapport två 2021

Stockholm 2021-08-27 Vi har nu avslutat årets andra kvartal vilket har varit mycket händelserikt. Vi har under perioden bl.a ingått avtal om förvärv av Connectio.io samt genomfört en lyckad företrädesemission som övertecknades kraftigt. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att intresset för GOGO Lead Tech är stort och att vi exekverar på inslagen […]

Delårsrapport ett 2021

Stockholm 2021-05-28 Årets första kvartal är nu avslutat och det har varit en händelserik period. Under perioden har vi fortsatt anpassa vårt arbete efter de rådande förhållanden som COVID-19 medför. Dag för dag känner vi att vi äntligen går mot ljusare tider och ett mer öppet samhälle igen. Vi har jobbat hårt med nykundsbearbetning under […]

Publicering av årsredovisning

Stockholm 2021-04-27 Se bilaga för årsredovisning 2020. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-41001092 www.sociallite.us GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Bolslutskommunike 2020

(Fullständig rapport ligger bilagd) GOGO Lead Tech har har nu genomfört 2020 vilket varit ett minst sagt händelserikt år. Vi har precis som de flesta andra fått anpassa oss efter de rådande förhållandena för att skapa fungerande arbetsmetoder för att fortsatt kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet. Självklart har COVID-pandemin inneburit utmaningar för oss […]

Delårsrapport tre 2020

Flerårsöversikt koncernen (msek) Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Helår 2019 Totala intäkter 1,0 0,2 2,6 0,6 0,6 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA 0 -0,4 0 -0,6 -1,5 Balansomslutning 13,9 1,6 13,9 1,6 1,5 Resultat per aktie (sek) -0,31 -0,20 -0,31 -0,57 -1,19 Flerårsöversikt koncernen (msek) Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 […]

Delårsrapport två 2020

FRE, AUG 21, 2020 08:48 CET (Fullständig rapport finns bilagd)Stockholm 2020-08-21 Årets andra kvartal är nu slut och vi gör ett fortsatt starkt kvartal. Vi som många andra har fått känna av konsekvenserna av Covid-19 på ett eller annat sätt. Under perioden har vi fått arbeta hårdare än någonsin för att fortsätta den positiva utveckling […]

Delårsrapport ett 2020

FRE, MAJ 08, 2020 08:54 CET Stockholm 2020-05-08 (Fullständig rapport finns bilagd) Årets första kvartal är slut och det har varit långt bättre än vårt kvartalet ett 2019 men även klart mer framgångsrikt än jag vågat hoppas på, men detta är bara början på min resa som VD för GOGO, jag tittar kontinuerligt på mina […]