GoGo

Beslut om riktad kvittningsemission

ONS, MAR 04, 2020 08:39 CET Stockholm 2020-03-04 Styrelsen i GOGO Lead Tech (“GOGO”) har idag med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-03 beslutat om en riktad kvittningsemission av totalt 283 333 aktier i GOGO till en teckningskurs om 7,50 kr till långivare i bolaget, innebärande en total emissionslikvid om 2 124 997,50 kr. […]

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering februari

TIS, MAR 03, 2020 12:28 CET Stockholm 2020-03-03 Från och med den 5 februari konsoliderades räkenskaperna för förvärvet av den brittiska tillgången i GOGO Lead Tech. Den preliminära försäljningen för den nyförvärvade brittiska tillgången omsatte under februari månad 0,3 MSEK, vilket kan jämföras med föregående år (0,2 MSEK). Totalt uppgår den preliminära försäljningen i gruppen […]

Bokslutskommunike 2019

ONS, FEB 19, 2020 08:51 CET Stockholm 2020-02-19 (Fullständig rapport finns bilagd) 2019 har varit ett händelserikt och spännande år för GOGO Lead Tech (“Bolaget eller GOGO”). Vi har under det gångna året valt att fokusera på att bygga Bolagets fundament för att skapa de bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas.  I januari förvärvade Bolaget Online […]