Category: Press Releases

GOGO Lead Tech AB (publ) förlänger befintliga lån

ONS, JUL 22, 2020 14:20 CET Stockholm 2020-07-22 GOGO Lead Tech AB (publ) förlänger befintliga lån från Stockholms Bergteknik AB, Pong AB, Rune Löderup och Niclas Löwgren. Lånen löper till och med 31 december 2020 med månadsränta om 1,25 procent. Långivarna har rätt till att kvitta delar eller hela lånebeloppet på marknadsmässiga villkor under perioden. […]

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för juni

TIS, JUL 14, 2020 12:11 CET Stockholm 2020-07-14 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 320 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (90 TSEK) samma period föregående år. Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under maj med ca 33 %, från 11 974 i juni 2019 till 15 […]

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

TIS, JUN 30, 2020 12:32 CET Stockholm 2020-06-30 Kvittningsemissionen som beslutades på årsstämman 2020-06-18 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 4 703 803,65 kr och antalet aktier uppgår till 3 484 299 st. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-463 80 80 www.sociallite.us GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech […]

GOGO växer kundbasen och uppdaterar om rådande marknadsläge

ONS, JUN 24, 2020 16:35 CET Stockholm 2020-06-24 Vi avslutar årets andra kvartal inom kort och vi som många andra har fått känna av konsekvenserna av Covid-19 på ett eller annat sätt. Under perioden har vi fått arbeta hårdare än någonsin för att fortsätta den positiva utveckling av våra tillgångar, vilket vi också har lyckats […]

Kommunike årsstämma i GOGO Lead Tech AB

TOR, JUN 18, 2020 11:00 CET Vid årsstämma den 18 juni 2020 i GOGO Lead Tech AB fattades följande beslut:  Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.  Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens […]

GOGO Lead Tech AB (publ) ingår avsiktsförklaring om förvärv av plattform inom leadgenerering

TOR, JUN 04, 2020 15:34 CET Stockhom 2020-06-04 GOGO Lead Tech AB (publ), (“Bolaget”) har ingått avsiktförklaring med ett svenskt bolag gällande förvärv av bolagets plattform, inom leadgenerering, med primär inriktning inom Web Hosting. Plattformen har idag ca 30 anslutna kunder/leverantörer.  Köpeskillingen är uppdelad i två delar. Initial köpeskilling uppgår till ca 275 TSEK och erläggs […]

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för maj

MÅN, JUN 01, 2020 15:59 CET Stockholm 2020-06-01 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 345 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (30 TSEK) samma period föregående år. Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under maj med ca 60 %, från 12 271 maj 2019 till 19 648 […]

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för april

TIS, MAJ 19, 2020 13:25 CET Stockholm 2020-05-19 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 335 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (97 TSEK) samma period föregående år.  Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under april med ca 135 %, från 9 425 april 2019 till 22 107 […]

Kallelse till årsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

TOR, MAJ 14, 2020 19:08 CET Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2020 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5:e våningen, Stockholm.   Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 12 juni 2020, […]

GOGO Lead Tech AB (publ) flyttar fram delårsrapport ett

TIS, APR 14, 2020 17:20 CET Stockholm 2020-04-14 GOGO Lead Tech AB (“Bolaget”) flyttar fram publiceringen av delårsrapport ett till 2020-05-08. Tidigare planerat datum för delårsrapport ett var 2020-04-17. Flytten sker mot bakgrund att Bolagets konsolidering är mer omfattande än tidigare efter förvärvet av den brittiska tillgången. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-463 […]