GoGo

Preliminär omsättning för februari

Stockholm 2022-04-21 Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 2 MSEK för februari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,4 MSEK). //Klicka här för att se hela releasen. För mer information: VD, Patrik Axelssonir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder […]

Kallelse till årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2022 kl. 10:00 i Convendums lokaler på Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 13 […]

Patrik Axelsson utses till verkställande direktör för Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-04-06 Patrik Axelsson, nuvarande dotterbolagschef i Torget Updated Sweden AB utses och tillträder som verkställande direktör för Sociallite US AB (publ) (“Sociallite’’). Han efterträder Christian Kronegård som kvarstår i styrelsen. Patrik Axelsson, född 1982, gedigen bakgrund inom framför allt försäljning och ledarskap. Han har erfarenhet från både mindre tillväxtbolag till större publika företag inom […]

VD-uppdatering om de två senaste förvärven

Stockholm 2022-03-11 Det nya året har startat i högt tempo och vi har under årets två första månader genomfört ytterligare två förvärv i form av Torget Updated Sweden och Hostingdata.co.uk. Arbetet pågår för fullt med att integrera tillgångarna inom gruppen där vi ser många synergier, dels organisatoriska möjligheter, korsförsäljning samt kostnadssynergier. Vi har vuxit rejält […]

Preliminär omsättning för januari

Stockholm 2022-03-09 Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 2,1 MSEK för januari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,2 MSEK). // För mer information:  VD, Christian Kronegård  ir@sociallite.us 08-41001092  www.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering […]

Bokslutskommunike 2021

Stockholm 2022-02-28 Helåret 2021 är nu avklarat och det är med stolthet jag blickar tillbaka på det gångna året. Vi har fortsatt arbetat hårt med utvecklingen av våra tillgångar samtidigt som vi fortsätter att addera nya bolag till vår portfölj. För helåret 2021 redovisar vi en omsättning om ca. 13.9 MSEK med ett EBITDA-resultat på […]

Preliminär omsättning för december

Stockholm 2022-02-23 Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 1 MSEK för december månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,5 MSEK). Sammantaget uppgick den preliminära omsättningen för Q4 2021 till ca 4,1 MSEK (1,8 MSEK). //  För mer information:  VD, Christian Kronegård  ir@sociallite.us 08-41001092  www.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite […]

Sociallite Us AB (publ) förvärvar Hostingdata.co.uk

Stockholm 2022-02-17 Sociallite Us AB (“Sociallite”) har tillsammans med Tactile Digital Limited (Tactile) förvärvat plattformen www.hostingdata.co.uk. Säljare är Next Level Humans LLC. Plattformen utgör ett ypperligt tillskott till Sociallites portfölj av bolag och plattformar. Omsättningen för plattformen under 2021 uppgick till ca $232 400 med ett EBITDA om ca $226 100.  Sociallite och Tactile äger efter […]

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2022-02-03 Kvittningsemissionen som styrelsen beslutade om i samband med förvärvet av Torget Updated Sweden AB 2022-01-20 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 104 049 661,05 kr och antalet aktier uppgår till 77 073 823 st. Kort information om Torget Updated Sweden: Torget Updated Swedens verksamhet ligger i linje med Sociallites nuvarande […]

Sociallite Us förvärvar Torget Updated Sweden AB

TOR, JAN 20, 2022 19:16 CET Stockholm 2022-01-20 I linje med Sociallite Us AB:s (publ) (“Sociallite”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag kan Sociallite meddela att det idag träffat avtal om att förvärva 100 procent av Torget Updated Sweden AB (“Torget Updated Sweden”). Torget Updated Sweden blir ett ypperligt tillskott till våra SaaS-produkter och […]