GoGo

Preliminär omsättning för mars 2022

Stockholm 2022-05-24 Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 1,9 MSEK för mars månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,3 MSEK). Sammantaget uppgick den preliminära omsättning för det första kvartalet 2022 till ca 6 MSEK (0,9 MSEK). För mer information,VD, Patrik Axelssonir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us […]

Kommuniké årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-05-20 Vid årsstämma den 20 maj 2022 i Sociallite US AB fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman […]

Sociallite US AB rekryterar CFO – Göran Gylesjö

Stockholm 22-05-09 Det är mycket glädjande att bolaget nu kan meddela att vi rekryterat Göran Gylesjö som CFO i Sociallite US AB (“Sociallite”). Göran är en erfaren ledare och kommer senast från VD-rollen på Binero där han bland annat var drivande i den mycket lyckade försäljningen av webbhotellsverksamheten till Loopia 2020. Görans spetskompetenser och hans […]

Uppdatering avseende fullständiga förslag till styrelse och arvoden inför årsstämman

Stockholm 2022-05-06 Fullständiga förslag till styrelse och arvoden kommer att presenteras senast på årsstämman den 20 maj 2022. För mer information:VD, Patrik Axelssonir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

VD-uppdatering

Stockholm 2022-05-05  Snart har det gått en månad sedan jag tillträdde som VD för Sociallite US AB. Det har varit en intensiv period för att lära känna medarbetarna och försöka förstå vad som fungerar bra, vad vi behöver förändra och vad vi behöver fokusera extra på. Jag har även fått möjligheten att träffa några av […]

Sociallite exekverar på utlagd tillväxtstrategi och tar upp en kreditfacilitet

Stockholm 2022-05-04 Sociallite har idag fattat beslut om att uppta en kreditfacilitet från Modelio Equity AB och Gerhard Dal. Faciliteten uppgår till högst 2,0 MSEK och löper fram till 2022-12-31 med månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 5% av kreditramen. Bolaget avser att initialt nyttja 1 MSEK.  Detta initiativ skapar möjligheter för Sociallite […]

Publicering av årsredovisning – komplettering

Stockholm 2022-04-27 Se bilaga för årsredovisning 2021. I tidigare pressmeddelande kom inte årsredovisningen med. // För mer information:  VD, Patrik Axelsson ir@sociallite.us www.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Ladda ner årsredovisningen här

Publicering av årsredovisning

Se bilaga för årsredovisning 2021. // För mer information:  VD, Patrik Axelsson ir@sociallite.us www.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Preliminär omsättning för februari

Stockholm 2022-04-21 Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 2 MSEK för februari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,4 MSEK). //Klicka här för att se hela releasen. För mer information: VD, Patrik Axelssonir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder […]

Kallelse till årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2022 kl. 10:00 i Convendums lokaler på Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 13 […]