GoGo

VD-uppdatering

TOR, JAN 13, 2022 15:30 CET Stockholm 2022-01-13 Vi har nu gått in i 2022 och det är med stor entusiasm och hungriga medarbetare som vi startat igång året. Från och med imorgon, 14 januari 2022 kommer GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) handlas under nytt namn, SOCIALLITE US med kortnamn SOCIAL. Vi ser namnbytet som […]

GOGO Lead Tech AB (publ) avser att förvärva Hostingdata.co.uk

Stockholm 2022-01-12 GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) avser att förvärva 51 procent av leadgenereringstillgången www.hostingdata.co.uk. Plattformen kommer att vara ett ypperligt tillskott till GOGOs portfölj av bolag och plattformar inom lead generation och digitala produkter. Omsättningen för plattformen under perioden december 2020 till november 2021 uppgick till ca $243 000 med ett EBITDA om ca $236 […]

GOGO Lead Tech AB (publ) genomför namnbyte till Sociallite US AB (publ)

FRE, JAN 07, 2022  GOGO Lead Tech AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört namnbyte till Sociallite US AB (publ), vilket röstades igenom på extra bolagsstämman som avhölls den 22 december 2021. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market och kommer att gå under namnet Sociallite US AB (publ). Aktien kommer att handlas under namnet SOCIALLITE US […]

Preliminär omsättning för november

Stockholm 2022-01-03 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) uppgick till ca 1,5 MSEK för november månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,7 MSEK). // För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-41001092 www.sociallite.us GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och […]

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Idag, 22 december 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Punkt 7. Beslut om ny bolagsordning (firmanamn) Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om namnbyte enligt nedan i turordning: Sociallite US AB (publ) Sociallite Group AB (publ) We are Sociallite AB (publ) Det […]

Preliminär omsättning för oktober

Stockholm 2021-12-02 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) uppgick till ca 1,6 MSEK för oktober månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,6 MSEK). // För mer information: VD, Christian Kronegård ir@sociallite.us 08-41001092 www.sociallite.us GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och […]

Delårsrapport tre 2021

Stockholm 2021-11-26 (Bilagt finns fullständig rapport) Vi har nu avslutat årets tredje kvartal och vi kan konstatera att det blev ett starkt kvartal för GOGO Lead Tech. Vi redovisar en omsättning om 7,2 MSEK (1 MSEK) med ett EBITDA-resultat som uppgick till 1,6 MSEK (0 MSEK). Tillväxten ökade under perioden med ca. 608% jämfört med […]

Kallelse till extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2021 kl. 10:00 på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 december 2021, dels anmäler […]

GOGO Lead Tech avbryter förhandlingarna om förvärv av Eco Web Hosting Limited

Stockholm 2021-11-04 Den 5 maj 2021 meddelade GOGO Lead Tech AB (“GOGO eller Bolaget”) att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om potentiellt förvärv av ett brittiskt webb-utvecklingsbolag med en portfölj av digitala produkter inom web hosting och e-learning (“Eco Web Hosting Limited (Ltd.) eller Målbolaget”). GOGO har beslutat att avbryta förhandlingarna om förvärva Målbolaget. GOGO har […]

VD-uppdatering

Stockholm 2021-10-27 Arbetet på GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) fortsätter i högt tempo. Vi utvecklar vår affär och nyttjar de synergier vi idag har mellan våra bolag. Ett steg i detta arbete är att två av våra dotterbolag Gravel Sweden och Connectio.io nu inleder ett fördjupat samarbete i vilket Gravel Sweden kommer ansvara för Connectio.io’s […]